0 votes
in puzzel by (843k points)

Oplossing van het cryptogram:

DOODGEWOON 

Uitleg:

 • De lengte van het woord is 10 letters, wat overeenkomt met de lengte van de cryptische tekst "DOODGEWOON".

 • De letters in "DOODGEWOON" komen overeen met de letters in "GEVANGEN" op de volgende manier:

  • D in "DOODGEWOON" komt overeen met G in "GEVANGEN".
  • O in "DOODGEWOON" komt overeen met E in "GEVANGEN".
  • O in "DOODGEWOON" komt overeen met V in "GEVANGEN".
  • D in "DOODGEWOON" komt overeen met A in "GEVANGEN".
  • G in "DOODGEWOON" komt overeen met N in "GEVANGEN".
  • E in "DOODGEWOON" komt overeen met G in "GEVANGEN".
  • W in "DOODGEWOON" komt overeen met E in "GEVANGEN".
  • O in "DOODGEWOON" komt overeen met N in "GEVANGEN".
  • O in "DOODGEWOON" komt overeen met "".
  • N in "DOODGEWOON" komt overeen met "".
 • De overige letters in "DOODGEWOON" ("O", "O", "N") komen niet overeen met letters in "GEVANGEN", maar dit is normaal in cryptogrammen waar niet alle letters van het alfabet worden gebruikt.

Conclusie:

Het woord dat past bij de cryptische tekst "DOODGEWOON" is GEVANGEN.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
asked May 5 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Apr 16, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
0 answers
asked Jun 26, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
0 answers
asked Jun 24, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
...