0 votes
in puzzel by (846k points)

welke miljardair is ooit in de ruimte geweest , Richard Branson: De oprichter van de Virgin Group maakte zijn eerste ruimtevlucht aan boord van zijn eigen ruimtevaartuig, de VSS Unity, op 11 juli 2021.

Jeff Bezos: De oprichter van Amazon vloog naar de ruimte op 20 juli 2021, slechts negen dagen na Richard Branson. Hij vloog aan boord van de New Shepard, een ruimtevaartuig gebouwd door zijn eigen bedrijf, Blue Origin.

Elon Musk: Hoewel Elon Musk, de CEO van SpaceX, vaak geassocieerd wordt met ruimtereizen, had hij tot mijn kennis tot september 2021 nog geen persoonlijke ruimtereis gemaakt. SpaceX heeft echter een groot aantal missies uitgevoerd, waaronder bemande missies naar het Internationale Ruimtestation.

Yuri Milner: Deze Russische miljardair heeft tot mijn kennis ook nog geen ruimtereis gemaakt, maar hij heeft wel belangrijke investeringen gedaan in de ruimtevaartindustrie, inclusief het Breakthrough Starshot project, dat bedoeld is om onbemande ruimtevaartuigen naar Alpha Centauri te sturen.

Jared Isaacman: Hoewel misschien niet zo bekend als sommige van de andere namen op deze lijst, heeft deze Amerikaanse miljardair en piloot in september 2021 een driedaagse ruimtereis gemaakt aan boord van een SpaceX Dragon ruimtevaartuig als onderdeel van de Inspiration4-missie.

Let op, deze informatie is correct tot mijn laatste training cutoff in september 2021, en er kunnen sindsdien andere miljardairs naar de ruimte zijn gegaan.

welke miljardair is ooit in de ruimte geweest

Ruimtereis van miljardair Jeff Bezos, samen met broer, jongste én oudste astronaut vlekkeloos verlopen. Miljardair en Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft voor het eerst een ruimtevlucht gemaakt met een raket van zijn eigen ruimtebedrijf Blue Origin. 

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jun 24, 2023 in puzzel by admin (846k points)
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked May 5 in puzzel by admin (846k points)
...