0 votes
in puzzel by (847k points)

NSC’er die ooit zei niet in de politiek te zijn gegaan om de vleesindustrie te beschermen (7) ,Welkom terug hier ! Het optimale portaal voor het oplossen van puzzels en het beantwoorden van uw vragen. We antwoorden, omdat we erom geven.  NSC’er die ooit zei niet in de politiek te zijn gegaan om de vleesindustrie te beschermen (7)


het antwoord:
 

Omtzigt 


 
Bedankt voor je deelname aan onze community . We hopen u snel weer te zien. God behoede je!

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jun 24, 2023 in puzzel by admin (847k points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
...