0 votes
in puzzel by (846k points)
Voor zover mijn kennis reikt, is er geen schip genaamd "Titan" dat naar de Titanic is geweest. Het is mogelijk dat je verwijst naar fictie of geruchten die niet gebaseerd zijn op historische feiten. De Titanic, het beroemde passagiersschip dat in 1912 zonk, is meerdere malen bezocht door duikexpedities en onderwateronderzoeken. Sinds de ontdekking van het wrak in 1985 is de Titanic verschillende keren verkend door duikteams en onderzeeƫrs. Deze bezoeken hebben waardevolle informatie en inzichten opgeleverd over het schip en de ramp. Het wrak van de Titanic ligt op een diepte van ongeveer 3.800 meter op de bodem van de Atlantische Oceaan.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jun 24, 2023 in puzzel by admin (846k points)
0 votes
0 answers
asked Jun 24, 2023 in puzzel by admin (846k points)
0 votes
0 answers
asked Jul 8, 2023 in puzzel by admin (846k points)
0 votes
0 answers
asked Jun 26, 2023 in puzzel by admin (846k points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jun 24, 2023 in puzzel by admin (846k points)
0 votes
0 answers
...