0 votes
in puzzel by (801k points)

Hulpje van een ridder:

 • Knaap: algemene term, jonge man in dienst van ridder.
 • Schildknaap: helpt met wapens en uitrusting, gaat mee naar slagveld.
 • Page: jonge jongen, adellijke afkomst, opgeleid tot ridder.
 • Krijgsknecht: soldaat in dienst van ridder, vecht in veldslagen.
 • Huisdienaar: bediende in huishouden van ridder.

Taken:

 • Wapens en uitrusting poetsen.
 • Paard verzorgen.
 • Ridder begeleiden.
 • Berichten brengen.
 • Helpen bij maaltijden.
 • Vechten in veldslagen.
 • Huishoudelijke taken.

Specifieke taken:

 • Afhankelijk van rang en behoeften van ridder.
 • Helpen met alle taken om leven als ridder te leiden.
 • Vechten, beheren van landgoed, etc.

Andere termen:

 • Edelknaap.
 • Drost.
 • Maarschalk.

Page 

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Oct 15, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
...