0 votes
in puzzel by (824k points)

hoe heten in de middeleeuwen het hulpje van de ridder  ,Welkom op de exclusieve website voor het beantwoorden van raadsels en algemene vragen. Wij zijn hier om u te voorzien van een snelle en nauwkeurige oplossing voor al uw puzzels en vragen. Of u nu op zoek bent naar een antwoord op een moeilijke puzzel of informatie nodig hebt over een algemeen onderwerp, wij zijn er om u uitgebreide en betrouwbare antwoorden te bieden. hoe heten in de middeleeuwen het hulpje van de ridder


het antwoord:
 

Page


 

Om te beginnen moest een ridder feitelijk, op grond van de leenovereenkomst met zijn heer, ervoor zorgen dat hij in een goede conditie was en goed getrained als cavalerist, een goede bewapening en uitrusting had en voldoende paarden bezat die eveneens waren getrained in oorlogsvoering.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Oct 15, 2023 in puzzel by admin (824k points)
...