0 votes
in puzzel by (824k points)

 PAGE

Hulpjes van de ridder:

Schildknaap: Jonge edelman in opleiding tot ridder. Helpt met wapens, uitrusting, paarden.

Knaap: Jongen van lagere stand. Voert handmatige taken uit.

Wapenknecht: Professionele soldaat. Vecht te voet of te paard.

Hofnar: Vermaakt de ridder en gasten met grappen, verhalen en liederen.

Andere: Koks, stalknechten, huishoudsters.

Benamingen variƫren: Regio, periode, sociale status.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Oct 15, 2023 in puzzel by admin (824k points)
0 votes
0 answers
asked Oct 15, 2023 in puzzel by admin (824k points)
...