0 votes
in puzzel by (847k points)

Opstandelingen 80-jarige Oorlog:

Bekende namen:

 • Willem van Oranje ("Vader des Vaderlands", leider)
 • Filips van Marnix van Sint-Aldegonde (adviseur, Plakkaat van Verlatinghe)
 • Lodewijk van Nassau (militaire rol)
 • Maarten Harpertszoon Tromp (admiraal, overwinningen op Spanjaarden)
 • Piet Hein (admiraal, verovering Zilvervloot)

Motivaties:

 • Bevrijding van Spaanse heerschappij
 • Religie (protestantisme)
 • Politiek (onafhankelijkheid)
 • Economisch (belastingdruk)

Diversiteit:

 • Edelen, zeelieden, boeren, burgers, soldaten, kooplieden

Gedeelde doel:

 • Nederlandse onafhankelijkheid

Conclusie:

De Tachtigjarige Oorlog was een complexe gebeurtenis met veel verschillende betrokkenen. De opstandelingen waren een diverse groep mensen die allen een rol speelden in de strijd voor de Nederlandse onafhankelijkheid.

1 Answer

0 votes
by (847k points)
 
Best answer

De Opstand, ook wel bekend als de Tachtigjarige Oorlog, duurde van 1568 tot 1648. Het verzet begon naar aanleiding van de invoering van een belastingmaatregel en de harde vervolging van protestanten.

Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Feb 25, 2023 in puzzel by admin (847k points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jun 10, 2023 in puzzel by admin (847k points)
...