0 votes
in puzzel by (824k points)

Amerikaanse Zangeres Scoorde Als 14 Jarige In 1963 Een Wereldhit Met I Will Follow Him

De Amerikaanse zangeres die op 14-jarige leeftijd in 1963 een wereldhit scoorde met "I Will Follow Him" is Little Peggy March. Haar echte naam is Margaret Annemarie Battavio en ze werd geboren op 8 maart 1948. "I Will Follow Him" is haar bekendste nummer en bereikte de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100 in de Verenigde Staten.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jun 10, 2023 in puzzel by admin (824k points)
0 votes
0 answers
...