0 votes
in puzzel by (843k points)

Britse Band Scoorde In 1978 Een Hit Met Follow You Follow Me , De Britse band die in 1978 een hit scoorde met het nummer "Follow You Follow Me" is Genesis. Genesis is een invloedrijke progressieve rockband, met leden zoals Phil Collins, Peter Gabriel en Mike Rutherford. "Follow You Follow Me" is een van hun bekendste nummers en markeerde een verandering in hun muzikale stijl richting meer pop-georiënteerde nummers.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
asked May 27, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
0 answers
asked May 27, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jul 9, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
0 answers
...