0 votes
in puzzel by (846k points)

Hoeveel verdien je als 16 jarige bij pathe < Als 16-jarige bij Pathé verdien je waarschijnlijk het minimumjeugdloon dat geldt in jouw land of regio. Het minimumjeugdloon kan variëren afhankelijk van de wetgeving en cao-bepalingen in jouw land en kan ook variëren op basis van het aantal gewerkte uren. Ik ben echter een AI-model en ik heb geen real-time informatie over specifieke looninformatie bij Pathé. Het is raadzaam om contact op te nemen met Pathé zelf of de relevante arbeidswetgeving en cao-regels te raadplegen om het exacte salaris te achterhalen. Als je geïnteresseerd bent om bij Pathé te werken, is het eerste wat je moet weten wat je verdient. Voor jongeren van 16 jaar oud, hanteert Pathé het minimumloon. In 2021 is het wettelijk minimumloon voor jongeren van 16 jaar oud € 4,24 per uur. Dit betekent dat je als 16-jarige bij Pathé op dit moment ook € 4,24 per uur verdient.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Sep 2, 2023 in puzzel by admin (846k points)
0 votes
0 answers
asked Aug 12, 2023 in puzzel by admin (846k points)
0 votes
0 answers
asked Aug 4, 2023 in puzzel by admin (846k points)
0 votes
0 answers
asked Jul 23, 2023 in puzzel by admin (846k points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked May 6, 2023 in puzzel by admin (846k points)
...