0 votes
in puzzel by (843k points)

Als Ez Minister In Paars I Was Hij Verantwoordelijk Voor De Invoering Van De Koopzondag , Het lijkt erop dat u verwijst naar de minister van Economische Zaken in het eerste paarse kabinet, die verantwoordelijk was voor de invoering van de koopzondag. Dit was Hans Wijers, die diende als minister van Economische Zaken in het kabinet-Kok I, ook bekend als het eerste paarse kabinet, van 1994 tot 1998. Een van zijn belangrijke initiatieven tijdens deze periode was de invoering van de Wet winkeltijden in 1996, die onder andere de koopzondag mogelijk maakte.

Hans Wijers

1 Answer

0 votes
by (843k points)
 
Best answer

Hans Wijers ?

Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
...