0 votes
in puzzel by (843k points)

door welke componist werd water music geschrevende vraag is : Door welke componist werd 'Water Music' geschreven? (6)

Het antwoord is

Händel

Haendel

1 Answer

0 votes
by (843k points)
 
Best answer

 

Händel

Haendel

Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked Apr 1, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
1 answer
asked Apr 1, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Mar 26, 2023 in puzzel by admin (843k points)
...