0 votes
in puzzel by (847k points)

Hamlet, Shakespeare:

  • Beroemde regel: "Er is iets gaande in de staat Denemarken"
  • Gesproken door Horatio, vriend van Hamlet
  • Scène 1, Akte 1
  • Hamlet vermoedt dat oom Claudius zijn vader vermoordde
  • Thematiek: verraad, wraak, waanzin, menselijk bestaan
  • Iconische frase: voorbode van onheil en duisternis

Hamlet

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jun 10, 2023 in puzzel by admin (847k points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Feb 25, 2023 in puzzel by admin (847k points)
0 votes
0 answers
asked Sep 9, 2023 in puzzel by admin (847k points)
0 votes
0 answers
asked Sep 9, 2023 in puzzel by admin (847k points)
...