0 votes
in puzzel by (847k points)

Khamenei duidt vicepresident Mohammad Mokhber aan als president ad interim van Iran. In Iran heeft ayatollah Ali Khamenei, de geestelijke leider van het land, zoals verwacht de 68-jarige vicepresident Mohammad Mokhber aangeduid als president ad interim na het overlijden van Ebrahim Raisi. 

ayatollah 

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
0 votes
3 answers
0 votes
0 answers
asked Jun 4, 2023 in puzzel by admin (847k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked Feb 19 in puzzel by admin (847k points)
...