0 votes
in puzzel by (801k points)

Uit het Grieks afkomstig woord voor een feest ter ere van Bacchus Cryptogram 5 letters Puzzelwoordenboek kruiswoordpuzzels

Bacchus (5 letters) is Grieks voor feest ter ere van Bacchus.

Andere mogelijkheden:

  • Dionysos (6 letters)
  • Feest van Bacchus (8 letters)
  • Bacchanaal (9 letters)

Tip:

  • Bacchus = Dionysos
  • Bacchanalen = uitbundig en dronken

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked Sep 17, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 16, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
3 answers
asked Apr 30, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
0 answers
...