0 votes
in puzzel by (801k points)

Griekse woorden voor feest:

 • ἑορτή (heortē): algemene term voor feest (religieus/niet-religieus)
 • γιορτή (giortē): informeel feest (verjaardag, bruiloft)
 • πανηγύρι (panēgyris): groot, openbaar feest (muziek, dans, spelletjes)
 • συμπόσιο (symposion): feestmaaltijd met discussie (oud Grieks)
 • ὄργιον (orgion): extatisch feest ter ere van godheid (seksuele rituelen)
 • κῶμος (kōmos): uitbundige feestviering (dronkenschap, muziek)
 • εὐωχία (euōchia): feestmaaltijd met veel eten en drinken

Andere nuttige woorden:

 • φεστιβάλ (festival): groot, meerdaags feest
 • πάρτι (party): klein, informeel feest
 • πανηγύρι (panēgyris): religieus feest
 • εορτασμός (eortasmos): viering

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Sep 17, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Sep 16, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
0 answers
...