0 votes
in puzzel by (846k points)

welke rode vrucht is gevuld met talloze eetbare pitjes 12 letters ,Welkom op onze website, die gespecialiseerd is in het beantwoorden van raadsels en algemene vragen. Hier combineren we nieuwsgierigheid en kennis en bieden we u een uniek platform dat u helpt de antwoorden op uw belangrijkste vragen en mentale uitdagingen te identificeren en te ontdekken.  welke rode vrucht is gevuld met talloze eetbare pitjes 12 letters


het antwoord:
 

GRANAATAPPEL


 
Wij danken u voor uw bezoek aan onze site en hopen dat het uw nieuwsgierigheid heeft verrijkt en u de antwoorden heeft gegeven waarnaar u op zoek bent. Aarzel niet om uw raadsels en vragen met ons te delen, we zijn er altijd om u te helpen op uw reis naar kennis.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Aug 12, 2023 in puzzel by admin (846k points)
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
...