0 votes
in puzzel by (846k points)

welke rode vrucht is gevuld met talloze eetbare pitjes ,De rode vrucht gevuld met talloze eetbare pitjes is de "granaatappel".

  welke rode vrucht is gevuld met talloze eetbare pitjes


het antwoord:
 

Granaatappel


 
De rode vrucht die gevuld is met talloze eetbare pitjes is de granaatappel. Granaatappels zijn een goede bron van antioxidanten, die het lichaam kunnen helpen te beschermen tegen schadelijke vrije radicalen. Granaatappels zijn ook een goede bron van vezels, vitamine C en kalium. Granaatappels kunnen vers, geperst of toegevoegd aan voedsel worden gegeten. Ze worden vaak gebruikt in salades, smoothies en sauzen.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Aug 12, 2023 in puzzel by admin (846k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
...