0 votes
in puzzel by (843k points)

Het antwoord op de puzzel is CULOTTE (7 letters).

Uitleg:

 • Een culotte is een broek met wijde pijpen die tot halverwege de kuit of iets daaronder reikt.
 • De term "culotte" komt van het Franse woord "culotte", wat "korte broek" betekent.
 • Culottes zijn er in verschillende stijlen, van casual tot formeel, en kunnen van verschillende materialen gemaakt worden.
 • Ze zijn een populair kledingstuk voor zowel mannen als vrouwen.

Culotte

Andere benamingen:

 • Pofbroek: Dit is een synoniem voor culotte, en benadrukt de wijde pijpen van de broek.
 • Kniebroek: Dit is een minder nauwkeurige benaming, aangezien culottes iets langer dan kniebroeken zijn.
 • Palazzo broek: Dit is een soortgelijke broek met wijde pijpen, maar die doorgaans langer is dan een culotte.

Waarom past het?

 • De puzzel omschrijft een broek met wijde pijpen die tot halverwege de kuit reikt. Dit komt overeen met de beschrijving van een culotte.
 • De lengte van het woord (7 letters) komt overeen met de lengte van het antwoord.
 • De andere gelijkluidende vragen lijken allemaal over hetzelfde kledingstuk te gaan.

Conclusie:

Op basis van de bovenstaande informatie is culotte het meest waarschijnlijke antwoord op de puzzel.

Extra informatie:

 • In het Nederlands worden culottes soms ook wel "bloomers" genoemd.
 • Dit is een minder gebruikelijke benaming, en komt voort uit de gelijkenis met de wijde broeken die in de 19e eeuw door vrouwen werden gedragen.

Ik hoop dat deze informatie je helpt om de puzzel op te lossen!

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked May 4 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
2 answers
0 votes
2 answers
asked May 14, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
2 answers
0 votes
1 answer
asked Apr 23, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
1 answer
...