0 votes
in puzzel by (843k points)

Het Griekse woord voor de dierenriem is Zodiak.

De naam "Zodiak" komt van het Griekse woord zōdion, wat "dier" betekent. Dit komt omdat de meeste sterrenbeelden in de dierenriem dieren of mythologische wezens voorstellen.

ZODIAK

De term "Zodiak" werd voor het eerst gebruikt door de Griekse astronoom Hipparchus in de 2e eeuw v.Chr.

De dierenriem is een band van 360 graden aan de hemel die in 12 gelijke delen is verdeeld, elk met een eigen sterrenbeeld. De positie van de zon in de dierenriem wordt gebruikt om horoscopen te maken.

Dus als je op zoek bent naar het antwoord op een kruiswoordraadsel met de aanwijzing "Griekse naam voor de dierenriem" (6 letters), dan is Zodiak het juiste antwoord.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked May 4 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
2 answers
0 votes
2 answers
0 votes
2 answers
...