0 votes
in puzzel by (843k points)

Voorloper van de Stichting Buma Cultuur:

Antwoord met 7 letters:

 • Conamus

Andere mogelijke antwoorden:

 • BUMA (afkorting van Buma Cultuur)
 • COMA (Comité voor Nederlandse AMusementsmuziek)
 • Stichting Conamus (officiële naam voor 2006)

Synoniemen:

 • Organisatie voor Nederlandse muziek
 • Instantie voor muziekauteursrecht
 • Vereniging van componisten
 • Belangenbehartiger van muzikanten

Extra informatie:

 • Stichting Buma Cultuur is opgericht in 1962 onder de naam Stichting Conamus.
 • De organisatie zet zich in voor de ondersteuning en promotie van Nederlandse muziek.
 • Ze beheert de rechten van componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers.
 • Buma Cultuur reikt ook prijzen uit, zoals de Buma Awards.

Ik hoop dat dit helpt! Laat het me weten als je nog andere vragen hebt.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
1 answer
asked May 4 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Apr 9, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Apr 8, 2023 in puzzel by admin (843k points)
...