0 votes
in puzzel by (843k points)

Wiske's partner in het eerste Suske en Wiske album

In het allereerste Suske en Wiske album, getiteld Op het eiland Amoras, had Wiske nog geen avontuurlijke metgezel Suske. In plaats daarvan was haar trouwe partner Rikki, een klein, ondeugend aapje.

Rikki speelde een cruciale rol in het verhaal, hielp Wiske met het oplossen van mysteries en vocht zelfs dapper mee tegen piraten.

Rikki 

Hoewel Suske later Wiske's vaste partner werd, is Rikki een onvergetelijk karakter gebleven, die in latere albums af en toe terugkeerde voor gastoptredens.

Dus, het antwoord op de vraag "Hoe heette Wiskes partner in het eerste album?" is:

Rikki (5 letters)

Synoniemen voor Rikki:

  • Aapje
  • Primaat
  • Marmoset
  • Macaak
  • Speels dier

Ik hoop dat dit helpt met het oplossen van je kruiswoordpuzzel!

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

...