0 votes
in puzzel by (843k points)

Dat klopt helemaal! De eenheid van arbeid en energie is inderdaad joule (J).

De reden hiervoor is dat arbeid een vorm van energie is. Wanneer we arbeid verrichten, verplaatsen we een object met behulp van een kracht. Dit proces kost energie, die we kwantificeren in joules.

Joule 

De definitie van arbeid is de kracht die op een object wordt uitgeoefend vermenigvuldigd met de verplaatsing van het object in de richting van de kracht. De formule voor arbeid is dus:

Arbeid (W) = Kracht (F) × Verplaatsing (s)

De eenheid van kracht is newton (N) en de eenheid van verplaatsing is meter (m).

Omdat 1 N = 1 kg m/s², en 1 m = 1 J/N, kunnen we de formule voor arbeid herschrijven als:

Arbeid (W) = (kg m/s²) × meter = Joule (J)

Dus, ongeacht of we nu over de energie die vrijkomt bij het verrichten van arbeid praten, of over de energie die in een andere vorm aanwezig is (zoals kinetische energie of potentiële energie), de eenheid die we gebruiken is altijd de joule (J).

1 Answer

0 votes
by (843k points)
 
Best answer

Omdat de eenheid van arbeid de Joule (J) is is de eenheid van energie ook de Joule.

Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Sep 3, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 29, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
1 answer
asked Mar 12, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
1 answer
asked Mar 12, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
1 answer
asked Mar 12, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
0 answers
asked Jun 3, 2023 in puzzel by admin (843k points)
0 votes
1 answer
...