0 votes
in puzzel by (847k points)

Been, bot, kalk.

Been is meest gebruikte woord. Bot is de stof. Kalk is belangrijk mineraal.

1 Answer

0 votes
by (847k points)
 
Best answer
uit welke stof bestaat het geraamte
Botweefsel bestaat uit botcellen en een harde tussencelstof van kalkzouten en collagene vezels. Het bestaat voor 30% uit collagene vezels, voor 60% uit kalkzouten, die de tussencelstof verharden en voor 10% uit water, cellen en bloedvaten.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Mar 31 in puzzel by admin (847k points)
0 votes
1 answer
0 votes
2 answers
0 votes
1 answer
0 votes
2 answers
0 votes
1 answer
...