0 votes
in puzzel by (801k points)

De president van de Verenigde Staten van 2000 tot 2008 was George W. Bush. Hij was de 43e president van de VS en diende twee termijnen.

George W. Bush

  • Eerste termijn: 20 januari 2001 tot 20 januari 2005
  • Tweede termijn: 20 januari 2005 tot 20 januari 2009

Zijn vicepresident was Dick Cheney.

Belangrijke gebeurtenissen tijdens zijn presidentschap:

  • Aanslagen op 11 september 2001: Dit leidde tot de start van de War on Terror, met invasies in Afghanistan en Irak.
  • Orkaan Katrina: Deze verwoestende orkaan trof de Golfkust in 2005.
  • FinanciĆ«le crisis van 2008: Deze crisis leidde tot de Grote Recessie.

Bush is een controversieel figuur, met name vanwege zijn beslissing om Irak binnen te vallen.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Oct 15, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
2 answers
0 votes
1 answer
asked Mar 11, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jun 18, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked Oct 1, 2023 in puzzel by admin (801k points)
...