0 votes
in puzzel by (801k points)

Disney World ligt niet in een stad, maar in een onbepaald gebied in Orange County, Florida. Het is gelegen tussen de steden Orlando en Kissimmee.

Orlando

De dichtstbijzijnde steden bij Disney World zijn:

  • Bay Lake: Dit is een kleine stad die grenst aan Disney World en waar veel hotels en restaurants te vinden zijn.
  • Lake Buena Vista: Ook dit is een kleine stad die grenst aan Disney World en waar Disney Springs, een winkel- en eetgelegenhedencomplex, te vinden is.
  • Kissimmee: Deze stad ligt ten zuiden van Disney World en is een populaire keuze voor hotels en restaurants.
  • Orlando: Deze stad ligt ten noorden van Disney World en is een grote stad met veel attracties, restaurants en winkels.

De afstand van Disney World tot de dichtstbijzijnde steden:

  • Bay Lake: 0 km
  • Lake Buena Vista: 1 km
  • Kissimmee: 10 km
  • Orlando: 35 km

Ik hoop dat dit antwoord je vraag beantwoordt!

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Nov 19, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
0 answers
asked Feb 10 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 29, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
1 answer
...