0 votes
in puzzel by (801k points)

Duitsers noemen een pleisterplaats langs de snelweg:

  • Raststätte: algemene term met parkeergelegenheid, toiletten, restaurants en winkels.
  • Autohof: soortgelijk als Raststätte, maar gericht op vrachtwagenchauffeurs.
  • Parkplatz: eenvoudige parkeerplaats zonder faciliteiten.

Andere termen:

  • Rastplatz (synoniem voor Raststätte)
  • Tankstelle (benzinestation met faciliteiten)
  • WC-Anlage (toiletgebouw)

Tip:

  • Routeplanners gebruiken symbolen voor verschillende types.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Oct 15, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked Dec 16, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
...