0 votes
in puzzel by (801k points)

Defensie-uitgaven 2024:

 • Totaal: € 21,4 miljard (1,95% bbp)
 • Investeringen & instandhouding DMF: € 10,7 miljard (50%)
  • IT: € 1,8 miljard (17%)
  • Infrastructuur & vastgoed: € 983 miljoen (9%)
  • Materieel: € 7,9 miljard (74%)
 • Overige: € 10,7 miljard (50%)
  • Inzet: € 1,3 miljard (13%)
  • Gereedstelling: € 371 miljoen (3%)

Doel:

 • Vergroten operationele gereedheid & inzetbaarheid krijgsmacht
 • Voldoen aan NAVO-norm 2% bbp
 • Investeren in innovatie (cybercapaciteit)

Meer informatie:

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Apr 29, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jan 21 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 20 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
1 answer
0 votes
2 answers
0 votes
3 answers
asked Aug 5, 2023 in puzzel by admin (801k points)
...