0 votes
in puzzel by (801k points)

Hij staat daar voorbij het centrum in zijn winkel (van 7 tot 13)

Hij staat in zijn winkel, voorbij het centrum. De zon schijnt op de etalage. Binnen is het koel en donker. Hij staat achter de toonbank met een glimlach.

"Goedemorgen," zegt hij. "Kan ik je vandaag helpen?"

Jij glimlacht terug. "Ik zou graag een broodje willen kopen."

"Geen probleem," zegt hij. "Welke soort broodje wil je?"

Je kiest een broodje kaas. Hij snijdt het broodje, smeert er boter op en legt er kaas op.

"Hier is je broodje," zegt hij. "Smakelijk eten!"

Jij betaalt hem en neemt het broodje in ontvangst. Je neemt een hap en geniet van de verse smaak.

"Bedankt," zeg je. "Het is heerlijk."

"Graag gedaan," zegt hij. "Kom gerust nog eens langs."

Jij glimlacht en zwaait hem gedag. Je stapt de winkel uit en geniet van de zon.

Middenstander 

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Aug 19, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
1 answer
asked Aug 13, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
1 answer
asked Aug 12, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
1 answer
asked Aug 12, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
1 answer
asked Aug 12, 2023 in puzzel by admin (801k points)
...