0 votes
in puzzel by (847k points)

Carice van Houten won Gouden Kalf voor Beste Actrice in Minoes (2001).

Film gebaseerd op kinderroman Annie M.G. Schmidt.

Van Houten speelt poes die in mens verandert.

Minoes won ook publieksprijs op Nederlands Film Festival.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
...