0 votes
in puzzel by (843k points)

in het jaar nul toen de uilen preekten , "In het jaar nul, toen de uilen preekten" is een oud-Nederlandse uitdrukking die wordt gebruikt om aan te geven dat iets heel lang geleden is gebeurd of om te benadrukken dat iets erg oud is.

Het jaar nul wordt vaak symbolisch gebruikt als een manier om een lange, onbepaalde periode aan te duiden in het verre verleden. Het deel van de zin "toen de uilen preekten" draagt bij aan dit idee van een lang vervlogen tijd, omdat uilen natuurlijk niet echt kunnen preken. Deze uitdrukking maakt gebruik van humor en overdrijving om een punt te maken.

Het is vergelijkbaar met andere uitdrukkingen in het Engels zoals "once upon a time" of "in the year dot", die beide worden gebruikt om te verwijzen naar een onbepaalde tijd in het verleden.

1 Answer

0 votes
by (843k points)
 
Best answer
De uitdrukking "in het jaar nul toen de uilen preekten" wordt in het Nederlands vaak gebruikt om een onbepaalde, zeer lange tijd geleden aan te geven, vergelijkbaar met de uitdrukking "in de tijd van Adam en Eva". De precieze herkomst van deze uitdrukking is niet helemaal duidelijk, maar hij lijkt te refereren aan een tijd die zo ver in het verleden ligt dat hij mythisch of onwerkelijk lijkt.

Deze uitdrukking wordt vaak op een humoristische of sarcastische manier gebruikt en impliceert vaak dat iets ouderwets of achterhaald is. Bijvoorbeeld, iemand zou kunnen zeggen "Hij gebruikt nog steeds een telefoon uit het jaar nul toen de uilen preekten" om aan te geven dat iemands telefoon erg oud is.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

...