0 votes
in puzzel by (801k points)

hoe hoog is de druk op 3800 meter diepte , Op een diepte van 3800 meter bedraagt de druk ongeveer 381 bar: 380 bar van het water en 1 bar van de atmosfeer. 

hoe hoog is de druk op 3800 meter diepte , Op een diepte van 3800 meter onder het wateroppervlak, waarbij we uitgaan van de zee, is de druk enorm hoog. De druk neemt toe naarmate je dieper in de oceaan gaat vanwege het gewicht van het water erboven. Bij benadering, elke 10 meter diepte voegt ongeveer 1 atmosfeer (atm) druk toe. Op zeeniveau ervaren we normaal gesproken een druk van ongeveer 1 atm. Dus op een diepte van 3800 meter zou de druk ongeveer 380 atm bedragen. Dit betekent dat de druk op 3800 meter diepte ongeveer 380 keer hoger is dan de druk op zeeniveau. Het is belangrijk op te merken dat dit een schatting is en dat de werkelijke druk kan variĆ«ren afhankelijk van factoren zoals de zoutgehalte en de temperatuur van het water.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij vraag en antwoord, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere leden van de community.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jun 24, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
0 answers
asked Jul 29, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
1 answer
asked Jun 24, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
2 answers
asked Apr 29, 2023 in puzzel by admin (801k points)
0 votes
2 answers
asked Jun 24, 2023 in puzzel by admin (801k points)
...